Eesti Üliõpilaskondade Liidu ootused uuele riigikogule

Peame oluliseks, et Eesti riik peab kinni pidama Bologna protsessi allkirjastamisega võetud kohustustest ja jätkama kõrgharidusreformide elluviimist.

Sealjuures tuleb endisest rohkem pöörata tähelepanu kõrghariduse sotsiaalsele dimensioonile, mobiilsuse suurendamisele ja üleminekule õppurikesksele haridusele.

Vaata meie programmi

Vaata, mida lubavad erakonnad tudengitele.

Erakondade pöördumised

Võida cool Vaio sülearvuti Sony Centerist!

Kõigi simulaatori kasutajate vahel, kes sisestavad oma kontaktandmed, läheb loosi Vaio sülearvuti.


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/eylee/public_html/valimised/wp-content/themes/eyl/footer.php on line 1